Liczba odwiedzin strony: 30467 Osób na stronie: 1
 

 Biuro ksiąg rachunkowych 
Anna Kaszuba

 
 
Biuro ksiąg rachunkowych
Anna Kaszuba
 
Kapitulna 57
Profesja:   doradca podatkowy

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2000 Nr 120 poz. 1282 - Sposób obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2000 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063) zarządza się, co...